You can review your answers to the form questions here. If you are happy with your application, click 'Amend' to send it to us. Once you have clicked the Submit button you will not be able to make any further amendments to your application. Click 'Amend' to return to your form and make any changes. 

V

A1
*Naam van contactpersoon

(titel, Voornaam, Achternaam)
         
A2
Functie

      
A3
*Geslacht

      
A4
*Telefoonnummer

        
A5
*E-mailadres
(Dit e-mailadres zal voor correspondentie worden gebruikt)

      
B1
*Naam of instelling

      
B2
*Naam project

      
B3
*Soort Aanvraag

      
Anders namelijk

      
B4
*Start datum

      
B5
*Eind datum

      
B6
Wat is het doel van het project in één zin? (lekentaal)

      
B7
Wat maakt dit project innovatief en/of baanbrekend?

      
B8
Wat is de urgentie van het project, is er een probleem dat wordt opgelost?

      
B9
Wie heeft er baat bij dit project (direct en indirect)?

      
B10
Waarom kan dit project niet (of niet volledig) gefinancierd worden via andere middelen?

      
B11
Welk onderscheidend element van dit project wordt gefinancierd met de bijdrage uit het Amsterdams Universiteitsfonds?

      
B12
Aan welk Sustainable Development Goal van de VN draagt het project bij?

     ?
C1
*Aangevraagd bedrag
(€0.00)

      
C2
*IBAN rekeningnummer

      
C3
*Ten name van

     ?
C4
WBS-element
(X.1111.1111)

     ?
D1
*Motivatiebrief

        
D2
*CV

        
D3
*Projectomschrijving

        
D4
*Aanbeveling van decaan

        
D5
*

Budgettering

(vul het excel document op de website in)


        
Bij projectsubsidie erfgoed, onderzoek of algemeen
     
D6
Verklaring van onderwijsdirecteur bij een projectsubsidie

        
D8
Samenvatting onderzoeksprotocol

        
E1
*Ik bevestig dat alle vragen op deze aanvraag naar waarheid is ingevuld.

      
E2
*Datum van aanvraag

      
      click to return